»

Typy pordenstva, ktoré poskytujem:

 

Regresná terapia

Individuálne rodinné konštelácie

Astrológia

Y2JkMzY2NW