Rajska Zahrada

Sú naozaj originálne a jedinečné, Ich žiarivé farby priťahujú pozornosť.

Dôležitou súčasťou filozofie Tri Hita Karana je veriť alebo mať vieru. Našu vieru v božstvo symbolizujú červené korálky. Naša viera a viera v našich blížnych symbolizovaná univerzálnou mincou (štvorec v kruhu predstavujúci ľudstvo v duchovnej sfére). Našu vieru v matku prírodu reprezentujú drevené korálky a rudraksha (ochrana).