Rajska Zahrada

Vlastnosti výrobku
Profil vône: Vôňa ruže a pivonky, ktorá do vášho každodenného života priláka božskú energiu lásky a náklonnosti.


Knôt: bavlna
Čas horenia: ±80 hodín

O sviečkach manifestácie
Manifestačná sviečka môže slúžiť ako kanál - pomocný nástroj na uvedenie vašich túžob do reality. Symbolizuje oheň, prapôvodný prvok, ktorý sa rituálne využíva vo všetkých kultúrach pre svoju silu premieňať jednu vec na druhú, a vrhá odhaľujúce svetlo na veci, ktoré by inak zostali skryté. Sviečka ako taká má metaforickú moc pretvárať vaše myslenie.

Návod na použitie
Pri každom zapálení sviečky horte aspoň jednu hodinu na centimeter priemeru sviečky, aby sa zabezpečila čo najlepšia účinnosť horenia.
V jednom okamihu nepáľte dlhšie ako 4 hodiny.
Pri každom zapálení sviečky zastrihnite knôt na ¼" (0,5 cm).
Ak na dne sviečky zostane ½" (1,3 cm) vosku, prestaňte ju používať.
 
Pozor!
Umiestnite mimo dosahu detí a domácich zvierat.
Neumiestňujte na prievanové miesto, skráti sa tým čas horenia.
Nenechávajte horiacu sviečku bez dozoru.
Vždy ju umiestnite na tepelne odolný povrch.
Manifestačná sviečka Kúzlo lásky v skle